• podporovať projekty rozvíjajúce hodnoty sociálnej spravodlivosti, slobody, demokracie a spolupráce medzi národnosťami a etnickými skupinami
  • napomáhať rozvoju kresťanských duchovných hodnôt v spoločnosti prostredníctvom podpory teologického myslenia, ekumenického i medzi náboženského dialógu
  • posilňovať iniciatívy vyjadrujúce postoje osobnej i občianskej odvahy a statočnosti
  • podporovať šírenie informácií o období neslobody, ktoré pomôžu k odhaľovaniu pravdy o totalitných režimoch a ich obetiach
  • podporovať kultúrne, vzdelávacie, výchovné, vydavateľské, publikačné aktivity, ktoré budú rozvíjať vyššie spomenuté ciele
  • vyhlasovať cenu Antona Srholca podľa osobitného štatútu
  • napomáhať zachovanie pamiatky na Antona Srholca a šírenie jeho duchovného odkazu prostredníctvom podpory aktivít, usporiadaných s týmto cieľom.