Pozývame všetkých podeliť sa so spomienkami na Antona Srholca. Vaše príspevky nám môžete poslať na adresu Nadácie poštou alebo elektronicky: antonio.nadacia@gmail.com

„Bol to človek, o ktorom sme vedeli, že sa oň môžeme kedykoľvek oprieť.“
František Mikloško

„Niekto by mal pápežovi Františkovi povedať, že na Slovensku žil kňaz, ktorý jeho víziu chudobnej, zranenej, slúžiacej Cirkvi
uplatňoval roky pred tým, než tú víziu vyhlásil zo srdca Vatikánu.  Bol tu pastier, ktorý páchne po ovciach, preto ho ovce poznali a milovali.
Hoci nemal žiadnu farnosť, bol kňazom, ktorého tvár poznalo celé Slovensko.“
Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej