Nadácia Antona Srholca António vznikla 17.11.2016.
Do registra nadácií MV SR bola zapísaná 22.12.2016 pod číslom 203/Na-2002/1153

Predseda správnej rady:
Srholec Michal

Členovia správnej rady:
Bariak Košíková Marta
Carberry Rita
Dubovský Patrik
Pastirčák Daniel
Prachár Július Marián
Šesták Ivan

Správca nadácie:
Neupauer František