Nadácia Antona Srholca António

Adresa
Nezábudková 12
821 01
Bratislava

IČO
50627571

e-mail
antonio.nadacia@gmail.com

FB
www.facebook.com/AntonioS.sk/

Bankové spojenie
VÚB
IBSN: SK50 0200 0000 0037 6913 4255

Kontaktný formulár