Nadácia Antona Srholca ANTÓNIO Vás srdečne pozýva na seminár V ústrety budúcnosti – východiská, šance a výzvy pontifikátu pápeža Františka.

Dátum:

sobota 8. 7. 2017

Čas:

9:00

Miesto konania:

Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava

Program:

8:30
prezentácia
9:00
otvorenie
9:15
Kam Vedie Cirkev pápež František
Prof. DDr. Paul M. Zulehner
pastorálny teológ, Viedeň
10:45
prestávka, občerstvenie
11:15
Pápež František – veľký reformátor?
Mgr. Martin Vanáč
Evanjelická teologická fakulta UK Praha
12:00
Anton Srholec – ten, ktorý predbehol svoju dobu
ThDr. J. Marián Prachár
správca farnosti Rusovce
12:30
diskusia
13:30
obed a neformálne rozhovory
15:00
ukončenie seminára

Simultánny preklad zabezpečený.
Prosíme potvrdiť účasť do 2. júla 2017

Kontakt:

M. B. Košíková
0903 723 164
antonio.nadacia@gmail.com