V týchto dňoch si budeme pripomínať nedožité 89. narodeniny Antona Srholca.

Nadácia Antona Srholca António prezentuje  jeho odkaz aj pre budúce generácie. Preto pripravila seminár s názvom Znamenia čias, ktorý sa uskutoční v sobotu, 9. júna 2018 o 9.00 hod v konferenčnej sále Hotela Nivy v Bratislave. 

Svoje príspevky prednesú filozof Jan Sokol z Prahy na tému Kresťan a spoločnosť, politik Ivan Šimko z Bratislavy o hodnotách európskej politiky, politický filozof Matej Cíbik z Univerzity Pardubice k otázkam miesta solidarity v komunite a Peter Haťapka, ktorý predstaví záujem Antona Srholca o spoločenské dianie v priereze jeho života.

V roku mnohých významných výročí chceme reflektovať historické i súčasné dianie v spoločnosti a zamyslieť sa nad úlohou kresťanov vo verejnom živote v duchu odkazu Antona Srholca. Prostredníctvom spomienok sa chceme inšpirovať jeho príkladom a čerpať silu pre náročné časy, ktoré žijeme.