V pondelok 7. januára 2019 uplynú tri roky od úmrtia Antona Srholca, obľúbeného kňaza, saleziána, publicistu a charitatívneho pracovníka.

Nadácia Antona Srholca António pripravila ako spomienku na neho Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok „Pozdrav z Turína“, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia v nedeľu, 6. januára 2019 o 16.30 hod v koncertnej sále Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom námestí v Bratislave.

Sviatočným večerom si chceme pripomenúť Antónia a udalosti, ktoré prežíval ešte pred tým, než začal verejne pastoračne pôsobiť prostredníctvom čítania úryvkov z jeho denníka, ktorý si písal počas študijného pobytu v Turíne v školskom roku 1969/1970. Turínsky denník patrí k najstarším dokumentom z jeho pozostalosti. Okrem poznámok zo štúdia obsahuje  čriepky a postrehy z každodenného života študenta – bohoslovca na miestach spätých s pôsobením zakladateľa saleziánov Don Bosca. Poukazuje tiež na cieľavedomosť, usilovnosť a integritu jeho osobnosti v zameraní na pastoračnú a sociálnu službu.