Anton Srholec by 12. júna 2019 oslávil 90. narodeniny. To je príležitosť pripomenúť si ho i spoločne modlitbou a spomienkami na jeho činorodý, inšpiratívny život. Nech nás jeho pôsobenie medzi nami motivuje k vzájomnej láske, spolupráci a službe, aby sa i náš život stával veľkým v Božích očiach.

Nadácia Antona Srholca António v spolupráci s Mestom Skalica a Trnavským samosprávnym krajom pozývajú na slávnosť 9. júna o 17.00 hod v Jezuitskom kostole v Skalici.

12. júna 2019 o 16.00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční slávnostná konferencia a koncert Bratislavského chlapčenského zboru.