V nedeľu 7. januára 2018 si pripomíname už druhé výročie úmrtia Antona Srholca, saleziánskeho kňaza a charitatívneho pracovníka, ktorý bol významnou a obľúbenou osobnosťou.

Nadácia Antona Srholca António pripravila ako spomienku na neho Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok s názvom „Svetlo z hlbín“, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia v sobotu, 6. januára 2018 o 16.30 hod v koncertnej sále Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom námestí v Bratislave.

Antona Srholca si pripomenieme prostredníctvom čítania úryvkov z jeho knihy Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov. Ako hudobný hosť vystúpi šansonierka Alena Čermáková s hudobným doprovodom skladateľa a multiinštrumentalistu Ivana Čermáka. Bude tiež príležitosť pospomínať si na neho v neformálnych rozhovoroch pri pohári vína.

Na konci vianočných sviatkov, kým sa znova naplno rozbehne kolotoč úloh a starostí nášho rýchleho života, si chceme spomínať na radostné zážitky s ním a načerpať z bohatstva myšlienok, ktoré nám zanechal. Aby nás aj naďalej sprevádzala a motivovala spomienka na jeho statočný život, na vieru, lásku, radosť, nádej, optimizmus, ktoré rozdával.