Svetlo z hlbín

V nedeľu 7. januára 2018 si pripomíname už druhé výročie úmrtia Antona Srholca, saleziánskeho kňaza a charitatívneho pracovníka, ktorý bol významnou a obľúbenou osobnosťou. Nadácia Antona Srholca António pripravila ako spomienku na neho Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok s názvom „Svetlo z hlbín“, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia v sobotu, 6. [...]